Kazan Termometresi

Gazların ve sıvı ortamların ayarlanabilir olması için uygundur.

HVAC’da yaygın olarak kullanılır.

Bazı modeller dolum sıvısı alkol olduğu için çıkarılabilir termometreler olarak

da adlandırılırlar

Kurulumun kolay olması, alanın bir  faktörünün kurulumu için önerilir.

kazan-termometresi
kazan-termometresi
Filter