Depolu Saç Gresörlük

Depolu Saç ve Pirinç Gresörlük Makinelerde Deniz Taşıtlarında dümen

yataklarına ve salmastra uygulamalarına sabit bir yağlama sağlamak için

uygundur.

depolu-sac-gresorluk-din-3411
depolu-sac-gresorluk-din-3411
Filter